خانه / بایگانی برچسب: لغات کاربردی

بایگانی برچسب: لغات کاربردی

فلش کارت لغات اضافه درس3 آیلتس4

فلش کارت لغات کتاب آیلتس نمره 4  complete IELTS Band 4-5 unit 2  لغات درس2  با تصویر Flashcards  برای  دیدن پشت فلش کارت بر روی قسمت سفید آن کلیک کنید و برای دیدن کارت های دیگر به چپ و راست بروید    معنی هر لغت را تایپ کنید و سپس جواب خود را ...

توضیحات بیشتر »

فلش کارت درس 3 آیلتس 4

فلش کارت لغات کتاب آیلتس نمره 4  complete IELTS Band 4-5 unit 3  لغات درس3  با تصویر Flashcards  برای  دیدن پشت فلش کارت بر روی قسمت سفید آن کلیک کنید و برای دیدن کارت های دیگر به چپ و راست بروید    معنی هر لغت را تایپ کنید و سپس جواب خود را ...

توضیحات بیشتر »

فلش کارت لغات اضافه درس 2 آیلتس4

فلش کارت لغات کتاب آیلتس نمره 4  complete IELTS Band 4-5 unit 2 Extra word  لغات درس2  با تصویر Flashcards  برای  دیدن پشت فلش کارت بر روی قسمت سفید آن کلیک کنید و برای دیدن کارت های دیگر به چپ و راست بروید    معنی هر لغت را تایپ کنید و سپس جواب ...

توضیحات بیشتر »

*چند کلمه با مترادف آنها

*چند کلمه با مترادف آنها *Include=*consist of شامل شدن *Ask for sth= *request درخواست کردن *Happiness = *joy شادی *Revenge= *avenge انتقام گرفتن *Mix up= *confuse قاطی کردن *Use= *utilize استفاده کردن *Search for= *seek جستجو کردن

توضیحات بیشتر »