خانه / انگلیسی / دستور زبان و گرامر / چند اصطلاح کاربردی انگلیسی با ترجمه فارسی

چند اصطلاح کاربردی انگلیسی با ترجمه فارسی

* چند اصطلاح کاربردی:***

* Free of charge
* مجانی – رایگان

*Example:

A: How much should I pay for this pamphlet?

الف: برای این جزوه چقدر باید بپردازم؟

B: Nothing. It’s free of charge.

ب: هیچی. مجانی است.

**********

* Give somebody one’s word of honor
*به کسی قول شرف دادن

* Example:

A: How do you guarantee that you’re going to give my money back?

الف: چه تضمینی میدهی که پولم را پس خواهی داد؟

B: I give you my word of honor.

ب: به تو قول شرف میدهم.

**********

*‌ Be at the mercy of somebody

(Be under the control of somebody)
*تحت کنترل کسی بودن – وابسته به کسی یا چیزی بودن

* Example:

A: Do you think Mrs. Parker will help us?

الف: فکر میکنی خانم پارکر به ما کمک می کند؟

B: Only if her husband allows her. She’s at the mercy of her husband.

ب: فقط اگر شوهرش اجازه دهد. او تحت کنترل شوهرش است.

**********
[8*09 PM]IELTS_TOEFL_ENGLISH:

** چند مورد از اشتباهات رایج فارسی زبانان در زبان انگلیسی *

۱: * استفاده از Section به جای Session:

* این اشتباه خیلی رایج شده است. وقتی بیشتر زبان آموزان می خواهند از معادل کلمه جلسه (کلاس) در زبان انگلیسی استفاده کنند Section را به کار می برند ولی Section یک بخشی از چیزی است مثل بخشی از یک شهرa section of a city به این مثال توجه کنید:

The last section we took an exam

کلمه Section در جمله بالا به صورت اشتباه به کار رفته است و Session باید جایگزین آن شود.

۲: *کاربرد It’s و Its به جای همدیگر:

*این دو کاملا با هم فرق می کنند; It’s مخفف It is است ولی Its یک حالت ملکی را بیان می کند. برای مثال اگر شما بخواهید بگویید رنگش قرمز است باید بگویید Its color is red و نه It’s color is red

۳: *تلفظ های متفاوت برای Their, There و They’re:

*برخی از زبان آموزان این سه را به صورت متفاوت تلفظ می کنند ولی همه آنها یک تلفظ دارند و آن هم این است : /ðər/

۴: *کاربردUnderline به جای Underscore:

*شاید این مورد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این علامت (_) را Underline خوانده باشید ولی این علامت که در آدرس های ایمیل خیلی مورد استفاده قرار میگیرد Underscore نام دارد، Underline وقتی است که ما زیر یک کلمه یا جمله خط می کشیم.

۵: *استفاده از حرف اضافه About برای Discus:

*خیلی از لغات فارسی هستند که حرف اضافه می گیرند ولی معادل های آنها در زبان انگلیسی حرف اضافه نمی گیرند.

یکی از اشتباهات رایج زبان انگلیسی ما ایرانی ها در این خصوص Discuss about است. ما اگر بخواهیم آن را در یک جمله استفاده کنیم باید هیچ حرف اضافه ای برای آن بکار نبریم مثل:

Ali and his friend discussed the plan

۶: *استفاده از Either به جای Too و As well:

*هر سه این کلمات ‘نیز، هم’ معنی هستند ولی کاربرد آنها مثل مثل همدیگر نیست. Too و As well در جمله های مثبت به کار می روند ولی Either در جمله های منفی به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

Mohsen isn’t here today. Reza isn’t here either

در این جمله ما فقط می توانیم از Either استفاده کنیم چون منفی است.

۷: *به کار بردن was/Is برای Police, Crew و Staff :

*یک مورد دیگر از اشتباهات رایج زبان انگلیسی مربوط به استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. تنها مشخصه اسامی جمع فقط ‘S’ نیست. در اینجا نمونه دیگری از اسامی جمع وجود دارد که تا حدی گول زننده است. جمله زیر اشتباه است:

The police is coming here

چون Police یک اسم جمع است ولی Is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:

The police are coming here

و این برای دو کلمه دیگر نیز صدق می کند.

۸: *به کار بردن Take an exam و Give exam:

*این دو جمله برای ما ایرانی ها بسیار گیج کننده هستند. Take an exam یعنی امتحان دادن و Give an examیعنی امتحان گرفتن، دقیقا برعکس فارسی! و دلیلش هم این است که یک معلم برگه های امتحان را به دانش آموزان میدهد و دانش آموزان هم برگه ها را می گیرند.

۹: *استفاده از Although و But در یک جمله:

*کلمه Although به معنی ‘اگرچه’ است و کلمه but یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی ما نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کنیم، اگرچه در زبان فارسی این صحیح است.

Although I had studied a lot, but I didn’t get a good score

این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود.

۱۰: *اشتباه نوشتن A lot و every day:

*آخرین مورد از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که ما به آن می بردازیم مربوط به نوشتن کلمات است A lot و every day است.

مورد اول ( A lot ) به صورت جدا از هم نوشته می شود و نوشتن آن به صورت یک کلمه (Alot) اشتباه است.

مورد دوم هم به صورت جدا (Evey day) نوشته می شود و هم به صورت یک کلمه (Everyday). در حالت اول این لغت قید است و در حالت دوم صفت است. به مثال زیر توجه کنید:

I go to school everyday

در این جمله everyday به صورت اشتباه به کار رفته است و شکل صحیح آن در این جمله every day است چون در اینجا ما به یک قید نیاز داریم.

**********

 

درباره ی ایلرنی

یک دیدگاه

  1. سلام مطلبتون عالی بود! خیلی از این اشتباهات رو تو زبانم داشتم. ازتون ممنونم
    لطفا اگر امکان دارد یک مطلب هم در مورد حروف اضافه بزارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *